ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดปรับปรุง
ชื่อร้านอาหาร
บ่อฝ้ายชายทะเล
เปลี่ยน
บ้านพักสวัสดิการทหารอากาศบ่อฝ้าย ต.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน,
อาหารไทยทั่วไป
อาหารทะเล
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ