ก๋วยเตี๋ยวเรือนไทย

ก๋วยเตี๋ยวเรือนไทย
ที่อยู่: 4112 ต.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี, อ.พุนพิน