กาแฟริมน้ำ

กาแฟริมน้ำ
ที่อยู่: ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด จ.สุราษฎร์ธานี, อ.เมืองสุราษฎร์ธานี