ฟูลมูนFullmoon Hill Restaurant

ฟูลมูน
ที่อยู่: Fullmoon Hill Resot หาดริ้นนอก ต.บ้านใต้ จ.สุราษฎร์ธานี, อ.เกาะพะงัน
เบอร์โทรศัพท์: 077-375-424 / 089-4561-1115