จีบเหลือง

จีบเหลือง
ที่อยู่: ถนนหน้าเมือง ต.ตลาด จ.สุราษฎร์ธานี, อ.เมืองสุราษฎร์ธานี