ข้าวมันไก่เจ้ลังทัง

ข้าวมันไก่เจ้ลังทัง
ที่อยู่: ถนนตลาดเก่า เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ต.เกาะพะงัน, อ.เกาะพะงัน