นิวเลี้ยงฟ้า

นิวเลี้ยงฟ้า
ที่อยู่: 86 ถนนชนเกษม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ตลาด, อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เบอร์โทรศัพท์: 077-272-220