ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดปรับปรุง
ชื่อร้านอาหาร
นิวเลี้ยงฟ้า
เปลี่ยน
86 ถนนชนเกษม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ตลาด, อ.เมืองสุราษฎร์ธานี,
อาหารไทยทั่วไป
ข้าวมันไก่
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ