0
0
0
ยำคะน้ากุ้งสด-หมึกทอด-กุ้งแช่น่ำปลา-ยำสตอรี่