0
0
0
7-min walk from Exit 4, Ari BTS Station 繼續閱讀
電話號碼
081-875-9779
081-930-5260
開飯介紹
อาหารไทย-ภูมิปัญญาไทย คือสิ่งที่ปู่ย่าตาชวด บรรพชนไทย ได้รังสรรค์สั่งสมมา จากรุ่นสู่รุ่น นับเนื่องเป็นร้อยเป็นพันปี ครัวอย่างเก่าก่อนสำนึกในคุณค่านั้น พร้อมตระหนักว่า พึงจดจำ ฝึกฝน และสืบสานเพื่อถ่ายทอดสู่รุ่นชนต่อๆไป ภูมิปัญญาอาหารไทยพึงจักได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเช่นอย่างเก่าก่อน นี่คือความตั้งใจมั่นของเรา เชิญท่านมาชิมเถิด จักได้ประจักษ์ถึงรสชาด และคุณค่าแห่งภูมิปัญญาบรรพชน 繼續閱讀
特色
休閒餐廳
家庭親子
營業時間
今日營業
11:30 - 22:00
星期一
11:30 - 22:00
星期二
全日休息
星期三至日
11:30 - 22:00
付款方式
Cash
前往餐廳網站
http://www.facebook.com/YangGaoGorn/
招牌菜
ไข่พะโล้ แกงจืดใบแมงลัก กากหมูโรยเกลือ ยำมันแกว น้ำพริกไข่ปู
此餐廳暫未有食評。