0
0
0
Signature Dishes
เมี่ยงปลาช่อน กบทอดน้ำปลา ต้มยำปลาคัง ปลาช่อนนึ่งสมุนไพร ผัดฉ่าปลาคัง ออส่วน
This restaurant is waiting for its first review.