0
1
0
Signature Dishes
ทองม้วนกรอบ ทองม้วนสด
Review (1)
ทองม้วนสูตรโบราณขายหลายเจ้า ทุกเจ้าต่างก็รับประกันว่าสูตรของตนเป็นสูตรโบราณกันทั้งนั้น แต่ที่เลือกร้านสุกัญญาทองม้วนาในวันนี้ก็เพราะว่า เป็นเจ้าแรกในนี้ตัวร้านจะเป็นศาลาขายของข้างทาง แต่ว่าถ้าเดินเข้าไปด้านในนิดนึงจะมีคุณป้านั่งทำขนมทองม้วนอยู่ด้านในเลย คุณป้าเล่าให้ฟังว่าแตกต่างจากทองม้วนสูตรอื่นๆตรงที่ใช้น้ำตาลมะพร้าว และกระทิจากมะพร้าวพันธุ์ดีทองม้วนถึงได้หอม หวาน มันกว่าที่อื่น แต่ความหวานของทองม้วนโบราณไม่ได้หวานแหลม แต่จะเป็นความหวานนวลๆ กลมกล่อมมากๆคะ continue reading
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)