1
0
0
Level4
มาลองร้านขนมเซเลป กันบ้างค่ะ มีใบสั่งซื้อให้ติ๊กเพื่อความสะดวกค่ะมองในตู้ขนมเค้าก็หน้าตามีเอกลักษณ์ ราคาก็ประมาณ 85 บาท แต่ชิ้นก็ไม่ใหญ่นะคะสั่งเครื่องดื่ม Peach’s Peak แก้วนี้ 110 บาท รสชาติเปรี้ยว สดชื่นดีค่ะสั่งมาการองสีหวานกลับบ้านชิ้นละ 50 บาท เพราะไม่มีที่ให้นั่งเลยค่ะมี Strawberry, Blood Orange , Green Tea และ Passion Fruit ค่ะ ทุกรสหอมหวาน อร่อยทีเดียวค่ะก็เป็นร้านของหวานของ Celeb อีก 1 ร้านที่ชิมแล้วอร่อยติดใจ มีโอกาสจะมาลองเมนูเพิ่มเติมค่ะ
Read full review
มาลองร้านขนมเซเลป กันบ้างค่ะ มีใบสั่งซื้อให้ติ๊กเพื่อความสะดวกค่ะ
มองในตู้ขนมเค้าก็หน้าตามีเอกลักษณ์ ราคาก็ประมาณ 85 บาท แต่ชิ้นก็ไม่ใหญ่นะคะ
สั่งเครื่องดื่ม Peach’s Peak แก้วนี้ 110 บาท รสชาติเปรี้ยว สดชื่นดีค่ะ
สั่งมาการองสีหวานกลับบ้านชิ้นละ 50 บาท เพราะไม่มีที่ให้นั่งเลยค่ะ
มี Strawberry, Blood Orange , Green Tea และ Passion Fruit ค่ะ ทุกรสหอมหวาน อร่อยทีเดียวค่ะ
ก็เป็นร้านของหวานของ Celeb อีก 1 ร้านที่ชิมแล้วอร่อยติดใจ มีโอกาสจะมาลองเมนูเพิ่มเติมค่ะ

27 views
5 likes
0 comments
13 views
6 likes
0 comments
18 views
4 likes
0 comments
32 views
4 likes
0 comments
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)
Post
DETAILED RATING
Taste
Decor
Service
Hygiene
Value
Date of Visit
2015-09-11
Waiting Time
1 Minutes (Dine In)