0
0
0
Signature Dishes
เป๊าะเปี๊ยะสด แหนมเนือง กุ้งพันอ้อย ข้าวเกรียบปากหม้อ ข้าวอบไซง่อน หมูห่อใบชะพลู
This restaurant is waiting for its first review.