1
0
0
Signature Dishes
Goodnight a Cocoa Midnight a Cocoa Darknight a Cocoa
Review (1)
ร้าน Midnight A Cocoa สามารถเลือก Level ของ โกโก้ได้ด้วย มี 3 ระดับ Level 1 : Goodnight A CocoaLevel 2 : Midnight A CocoaLevel 3 : Darknight A Cocoa แก้วละ 50฿ ใครอยากกินโกโก้ตอนกลางดึกไม่ควรพลาดร้านเปิด 22:00 - 02:00 น.ร้านนี้เป็นความดีงามยามดึก มันไม่ใช่แค่โกโก้อร่อย รู้สึกถึงความตั้งใจ มีรายละเอียดมีความเฉพาะตัว คือบอกไม่ถูกรู้แต่ต้องไปลอง!#midnightacocoa #กลางวันเชิญร้านอื่นดึกดื่นดื่มร้านเรา continue reading
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)