1
0
0
Level4
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายย้งทรงวาด จะขายตอนกลางคืนร้านเป็นร้านรถเข็นต้งอยู่ในซอกตึกต้นถนนทรงวาด มีลูกค้าอุดหนุนกันหนาแน่น และยังได้การันตีความอร่อยจากเชลล์ชวนชิมด้วยค่ะมาร้านนี้จะมีแต่ลูกชิ้นปลาไม่มีลูกชิ้นกุ้งนะคะ ชอบที่สุดคือบะหมี่แห้งค่ะเส้นบะหมี่จะเป็นแบบเส้นแบน เหนียวนุ่มอร่อย ไม่เละ ใส่ผักกาดหอมมาให้ด้วยอร่อยดี และเครื่องจะใส่แค่ลูกชิ้นปลา กับฮือก้วยที่ทั้ง 2 อย่าง อร่อย เหนียวและไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะ อร่อยมากๆ ค่ะ คอนเฟิร์ม
Read full review
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายย้งทรงวาด จะขายตอนกลางคืน
ร้านเป็นร้านรถเข็นต้งอยู่ในซอกตึกต้นถนนทรงวาด มีลูกค้าอุดหนุนกัน
หนาแน่น และยังได้การันตีความอร่อยจากเชลล์ชวนชิมด้วยค่ะ

มาร้านนี้จะมีแต่ลูกชิ้นปลาไม่มีลูกชิ้นกุ้งนะคะ ชอบที่สุดคือบะหมี่แห้งค่ะ
เส้นบะหมี่จะเป็นแบบเส้นแบน เหนียวนุ่มอร่อย ไม่เละ ใส่ผักกาดหอมมาให้ด้วย
อร่อยดี และเครื่องจะใส่แค่ลูกชิ้นปลา กับฮือก้วยที่ทั้ง 2 อย่าง อร่อย เหนียว
และไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะ อร่อยมากๆ ค่ะ คอนเฟิร์ม

(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)
Post
DETAILED RATING
Taste
Decor
Service
Hygiene
Value