0
0
0
Signature Dishes
กุ้งมังกร กุ้งลายหิน กุ้งแม่น้ำ เนื้อแกะนิวซีแลนด์ Salmon กั้งกระดาน
This restaurant is waiting for its first review.