0
1
0
Signature Dishes
ทองม้วนสด
Review (1)
เป็นร้านค้าในตลาดน้ำบางคล้า โป๊ะที่ใช้เป็นตลาดมีทั้งส่วนที่เป็นที่นั่งทานและส่วนที่เป็นร้านขายของอย่างเดียวเลยร้านร้านนี้ขายขนมทองม้วนสด ชุดละ 20 บาท มีอยู่ 7 ชิ้น มีหลายสีแต่ละสีรสชาติเหมือนกันหมดครับท้องม้วนสดทำใหม่ๆ มีของร้อนๆวางขายตลอดเวลา กลิ่นหอมด้วยครับ แป้งหนานุ่ม มีมะพร้าวชิ้นใหญ่วางตรงกลางทำออกมาเลยดูน่าซื้อมากขึ้นไปอีก เนื้อมะพร้าวจะกรุบๆครับ แต่หายร้อนแล้วจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ ต้องอุ่นก่อนกิน continue reading
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)