0
1
0
Signature Dishes
Cappuccino Espresso Latte
Review (1)
ร้านนี้ผ่านบ่อยมากป้ายร้านสีฟ้าขาว tlc มันไม่สื่อว่าเป็นร้านกาแฟจริงๆ วันนี้ถึงสังเกตุลายเส้นรูปกาแฟร้านนี้เป็นร้านเดียวกับร้านบริการนวดแผนโบราณป้ายร้านเดียวกัน แต่ร้านกาแฟแยกออกมาเป็นสัดส่วนสั่งลาเต้ร้อน 45 บาท ขอแบบไม่ขมมากนมเยอะๆ ไม่เติมน้ำตาลทำออกมาฟองนมหนานุ่ม แต่สีกาแฟเข้มขนาดนี้ไม่ต้องดื่มก็รู้ว่าขมแน่ continue reading
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)