0
1
0
Level4
353
1
มาตลาดสามย่านที่ไร ทานเเต่สเต็กสามย่านอันเลื่องชื่อ แต่มาวันนี้ไม่ได้ทานคะ เปลี่ยนมาทานเป็นซีฟู้ดแทน เลือกร้านนี้เลยคะเจริญซีฟู้ด จริงๆมีหลายร้านให้เลือกทานแต่ว่าร้านนี้คนไม่เยอะดีคะ สั่งเมนูเเรกเป็นทะเลผัดผงกระหรี่ รอไม่นานก็มาเสริฟคะ ควันหอมเชียว เห็น ปลาหม้กชิ้นใหญ่ๆเนื้อขาวๆ กุ้งตัวใหญ่ๆ พร้อมด้วยปูชิ้นเล็กๆอยู่ใต้เนื้อไข่คะ รสชาดไม่ฉุนผงกระหรี่เหมือนร้านอื่น ไข่ก็ไม่มีรสเลี่ยนมากเกินไป เรียกว่าทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากคะ จานที่2เป็น ยำเห็ดเข็มทองคะ สั่งของเผ็ดมาทานบ้าง รสชาดแซบ รสจดดีคะ เห็ดเข็มทองเนื้อเหนียวนุ่มดีคะ
Read full review
มาตลาดสามย่านที่ไร ทานเเต่สเต็กสามย่านอันเลื่องชื่อ แต่มาวันนี้ไม่ได้ทานคะ เปลี่ยนมาทานเป็นซีฟู้ดแทน เลือกร้านนี้เลยคะเจริญซีฟู้ด จริงๆมีหลายร้านให้เลือกทานแต่ว่าร้านนี้คนไม่เยอะดีคะ สั่งเมนูเเรกเป็นทะเลผัดผงกระหรี่ รอไม่นานก็มาเสริฟคะ ควันหอมเชียว เห็น ปลาหม้กชิ้นใหญ่ๆเนื้อขาวๆ กุ้งตัวใหญ่ๆ พร้อมด้วยปูชิ้นเล็กๆอยู่ใต้เนื้อไข่คะ รสชาดไม่ฉุนผงกระหรี่เหมือนร้านอื่น ไข่ก็ไม่มีรสเลี่ยนมากเกินไป เรียกว่าทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากคะ จานที่2เป็น ยำเห็ดเข็มทองคะ สั่งของเผ็ดมาทานบ้าง รสชาดแซบ รสจดดีคะ เห็ดเข็มทองเนื้อเหนียวนุ่
18 views
0 likes
0 comments
มดีคะ
11 views
0 likes
0 comments
21 views
0 likes
0 comments
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)
Post
DETAILED RATING
Taste
Decor
Service
Hygiene
Value
Spending Per Head
฿150