0
2
0
Level3
64
11
ผ่านร้านนี้เลยแวะเข้าไปดูซะหน่อยเป็นร้านเบเกอรี่ มีขนมหลายอย่างน่าซื้อ ดูในตู้เห็น ทาร์ตผลไม้น่าตาน่ากิน มี 8 ชิ้น ราคา 90 บาท และก็มีหลายน่า มีทั้งน่ากีวี เชอรี่ บลูเบอรี่ ผลไม้รวม พีช องุ่นแดง เห็นอันนี้แล้วเลือกซื้ออันนี้เลย นอกจากนั้นยังมีคุ้กกี้ แยมโรลเค้ก ขนมปัง ให้เลือกซื้ออีก รสชาติของทาร์ตก้อพอใช้ ชอบกินน่าผลไม้มากกว่า
Read full review
ผ่านร้านนี้เลยแวะเข้าไปดูซะหน่อยเป็นร้านเบเกอรี่ มีขนมหลายอย่างน่าซื้อ ดูในตู้เห็น

ทาร์ตผลไม้น่าตาน่ากิน มี 8 ชิ้น ราคา 90 บาท และก็มีหลายน่า มีทั้งน่ากีวี เชอรี่ บลูเบอรี่

ผลไม้รวม พีช องุ่นแดง เห็นอันนี้แล้วเลือกซื้ออันนี้เลย นอกจากนั้นยังมีคุ้กกี้ แยมโรล

เค้ก ขนมปัง ให้เลือกซื้ออีก รสชาติของทาร์ตก้อพอใช้ ชอบกินน่าผลไม้มากกว่า

53 views
0 likes
0 comments
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)
Post
DETAILED RATING
Taste
Decor
Service
Hygiene
Value
Spending Per Head
฿100
Recommended Dishes
  • ทาร์ตผลไม้