3
2
0
Level1
123
0
ร้านอาหารกลางวันอีกร้านที่อยากแนะนำค่ะร้านนี้ชื่อว่าร้านเฉโปทำเลที่ตั้งร้านอยู่ริมถนนพระราม4เลยค่ะใกล้กับซอยงามดูพลี หรือถ้าใครรู้จักภัตตาคารจันทร์เพ็ญร้านนี้จะถึงก่อนภัตตาคารนะค่ะ ก่อนถึงปากซอยงามดูพลีด้วยค่ะวันนี้มากินคนเดียวก็เลยสั่งบะหมี่เกี๋ยวหมูแดงแห้งค่ะเส้นบะหมี่ยอมรับว่าค่อนข้างโอเค เหนียวหนึบดีหมูแดงก็ชิ้นหนา เค็มหวานนิดๆ อร่อยส่วนเกี๋ยวนี้เป็นเกี๋ยวหมูเค็มนิดๆ แป้งไม่เละอร่อยทีเดียวในเรื่องบรรยากาศร้านค่อนข้างเสียงดังคึกคักลูกค้าเยอะมาก มีที่นั่งด้านในร้าน ตกแต่งร้านแบบก๋วยเตี๋ยวธรรมดาทั่วๆไปในเรื่องการบริการทำรวดเร็วดี นั่งรอไม่นานค่ะในเรื่องราคาบะหมี่เกี๊ยวหมูหมูแดง ธรรมดา35บาท พิเศษ45บาทค่ะซึ่งราคาจะถูกกว่าบะหมี่เกี๊ยวกุ้งหมูแดงอยู่
Read full review
ร้านอาหารกลางวันอีกร้านที่อยากแนะนำค่ะ

ร้านนี้ชื่อว่าร้านเฉโป

ทำเลที่ตั้งร้านอยู่ริมถนนพระราม4เลยค่ะ

ใกล้กับซอยงามดูพลี หรือถ้าใครรู้จักภัตตาคารจันทร์เพ็ญ

ร้านนี้จะถึงก่อนภัตตาคารนะค่ะ ก่อนถึงปากซอยงามดูพลีด้วยค่ะ

วันนี้มากินคนเดียวก็เลยสั่งบะหมี่เกี๋ยวหมูแดงแห้งค่ะ

เส้นบะหมี่ยอมรับว่าค่อนข้างโอเค เหนียวหนึบดี

หมูแดงก็ชิ้นหนา เค็มหวานนิดๆ อร่อย

ส่วนเกี๋ยวนี้เป็นเกี๋ยวหมูเค็มนิดๆ แป้งไม่เละอร่อยทีเดียว

ในเรื่องบรรยากาศร้านค่อนข้างเสียงดังคึกคัก

ลูกค้าเยอะมาก มีที่นั่งด้านในร้าน

ตกแต่งร้านแบบก๋วยเตี๋ยวธรรมดาทั่วๆไป

ในเรื่องการบริการทำรวดเร็วดี นั่งรอไม่นานค่ะ

ในเรื่องราคาบะหมี่เกี๊ยวหมูหมูแดง ธรรมดา35บาท พิเศษ45บาทค่ะ

ซึ่งราคาจะถูกกว่าบะหมี่เกี๊ยวกุ้งหมูแดงอยู่10บาทนะค่ะ

เพราะถ้าสั่งบะหมี่เกี๊ยวกุ้งหมูแดง ธรรมดาจะราคา45 พิเศษ55บาทค่ะ

23 views
0 likes
0 comments
23 views
0 likes
0 comments
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)
Post
DETAILED RATING
Taste
Decor
Service
Hygiene
Value