5
3
1
Level4
ร้านนี้เป็นอีกร้านที่มาเยาวราชต้องมาทานเป็นร้านขายบะหมี่ ชื่อ มังกรขาวที่ตั้ง : ร้านตั้งอยู่ปากซอยคะ เดินเลยจากร้านขายเซ็งซิมอี๊ Sweetie ไปนิดนึงคะบรรยากาศร้าน : ร้านเป็นรถเข็น ป้ายร้านสีแดง มีโต๊ะนั่งประมาณ 10 กว่าโต๊ะ บรรยากาศข้างถนนชิวๆเมนูของร้าน- ร้านจำหน่ายบะหมี่ ขนมจีบ เกี๊ยวปูวันนี้ทานบะหมี่แห้งหมูแดงพิเศษ 60 บาทเสริฟมาไม่เยอะเลย คิดว่าปกติ 555หรือว่าช่วงนี้ทานเยอะเว่อชอบเส้นร้านนี้เพราะเส้นนุ่ม เกี๊ยวไส้น้อยไปนิดนึงหมูแดงนุ่มอร่อยคะแต่ส่วนของขยมจีบกุ้ง 5 ลูก 60 บาทขนมจีบไม่อร่อยเท่าไหร่คะ มีความรู้สึกเละๆ นิดนึงรสชาติจืดๆ คะ 
Read full review
ร้านนี้เป็นอีกร้านที่มาเยาวราชต้องมาทาน
เป็นร้านขายบะหมี่ ชื่อ มังกรขาว
ที่ตั้ง : ร้านตั้งอยู่ปากซอยคะ เดินเลยจากร้านขายเซ็งซิมอี๊ Sweetie ไปนิดนึงคะ
บรรยากาศร้าน : ร้านเป็นรถเข็น ป้ายร้านสีแดง มีโต๊ะนั่งประมาณ 10 กว่าโต๊ะ บรรยากาศข้างถนนชิวๆ
เมนูของร้าน
- ร้านจำหน่ายบะหมี่ ขนมจีบ เกี๊ยวปู
วันนี้ทานบะหมี่แห้งหมูแดงพิเศษ 60 บาท
เสริฟมาไม่เยอะเลย คิดว่าปกติ 555
หรือว่าช่วงนี้ทานเยอะเว่อ
ชอบเส้นร้านนี้เพราะเส้นนุ่ม เกี๊ยวไส้น้อยไปนิดนึง
หมูแดงนุ่มอร่อยคะ
แต่ส่วนของขยมจีบกุ้ง 5 ลูก 60 บาท
ขนมจีบไม่อร่อยเท่าไหร่คะ มีความรู้สึกเละๆ นิดนึง
รสชาติจืดๆ คะ 
40 views
0 likes
0 comments
38 views
0 likes
0 comments
43 views
1 likes
0 comments
44 views
1 likes
0 comments
Other Info. : เส้นบะหมี่นุ่มเว่อ
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)
Post
DETAILED RATING
Taste
Decor
Service
Hygiene
Value
Date of Visit
2015-11-20
Dining Method
Dine In
Spending Per Head
฿50