2
3
0
Level4
มาดูบุฟเฟ่ต์ติ่มซำบ้าง กรรเชียงปูผงกระหรี่กรรเชียงปูนึ่งซีอิ๊วกุ้งนึ่งมะนาวเนื้อปลาสองสีมะนาวปลากะพงซีอิ๊วสาหร่ายห่อกุ้งลูกชิ้นกุ้งผักไต้หวันปูอัดผงกระหรี่ ฮะเก๋ากุ้ง ขนมจีบกุ้ง ขนมจีบปู ซาลาเปาไส้ครีมทอด เผือกทอด  ฟองเต้าหู้ทอด อร่อยคุ้มค่า ไม่อั้น ชอบค่ะ ราคาก็ไม่ได้แรงเท่าพวกโรงแรมนะคะ
Read full review
มาดูบุฟเฟ่ต์ติ่มซำบ้าง
กรรเชียงปูผงกระหรี่
กรรเชียงปูนึ่งซีอิ๊ว
กุ้งนึ่งมะนาว
เนื้อปลาสองสีมะนาว
ปลากะพงซีอิ๊ว
สาหร่ายห่อกุ้ง
ลูกชิ้นกุ้งผักไต้หวัน
ปูอัดผงกระหรี่
ฮะเก๋ากุ้ง ขนมจีบกุ้ง ขนมจีบปู ซาลาเปาไส้ครีมทอด เผือกทอด  ฟองเต้าหู้ทอด อร่อยคุ้มค่า ไม่อั้น ชอบค่ะ ราคาก็ไม่ได้แรงเท่าพวกโรงแรมนะคะ

26 views
9 likes
0 comments
19 views
13 likes
0 comments
30 views
11 likes
0 comments
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)
Post
DETAILED RATING
Taste
Decor
Service
Hygiene
Value
Date of Visit
2015-08-19
Waiting Time
1 Minutes (Dine In)