3
0
0
Level4
อย่างชื่อร้านบอกค่ะ มาแล้วต้องสั่งเป็นหม้อไฟหัวปลา ซึ่งถ้าใครทานหัวปลาไม่เป็นสามารถสั่งเป็นกุ้งได้ แต่อยากให้ลองเพราะหัวปลาร้านนี้ด้วยความที่หัวปลาชิ้นใหญ่จึงไม่แปลกที่เนื้อจะเยอะตามไปด้วย และเนื้อขอบอกว่าเป็นวุ้น ทานแล้วได้ความมันเด้ง หนึบๆ เหมือนทานเนื้อปลาผสมเอ็นเนื้อ เอ็นหมูไปด้วย น้ำต้มยำไม่ต้องบอกค่ะ อร่อยหอมเนื้อปลามากๆ เรื่องของความคาวไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะร้านนี้จะอร่อยที่จานแซ่บไม่ว่าจะเป็นสะตอผัดกุ้ง ผัดขี้เมาทะเล หอยเชล์ลฉ่า หรือจานผักฝักแม้ว แนะนำลองชิมดูค่ะ
Read full review
อย่างชื่อร้านบอกค่ะ มาแล้วต้องสั่งเป็นหม้อไฟหัวปลา ซึ่งถ้าใครทานหัวปลาไม่เป็น
สามารถสั่งเป็นกุ้งได้ แต่อยากให้ลองเพราะหัวปลาร้านนี้ด้วยความที่หัวปลาชิ้นใหญ่
จึงไม่แปลกที่เนื้อจะเยอะตามไปด้วย และเนื้อขอบอกว่าเป็นวุ้น ทานแล้วได้ความมัน
เด้ง หนึบๆ เหมือนทานเนื้อปลาผสมเอ็นเนื้อ เอ็นหมูไปด้วย น้ำต้มยำไม่ต้องบอกค่ะ
อร่อยหอมเนื้อปลามากๆ เรื่องของความคาวไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะ

ร้านนี้จะอร่อยที่จานแซ่บไม่ว่าจะเป็นสะตอผัดกุ้ง ผัดขี้เมาทะเล หอยเชล์ลฉ่า หรือ
จานผักฝักแม้ว แนะนำลองชิมดูค่ะ
40 views
0 likes
0 comments
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)
Post
DETAILED RATING
Taste
Decor
Service
Hygiene
Value
Recommended Dishes
  • ผัดสะตอกุ้ง
  • ต้มยำหัวปลาหม้อไฟ