5
4
0
Level4
ร้านแซวก๋วยเตี๋ยวหมู แต่จริงๆ เราว่าร้านนี้ดังเืรื่องลูกชิ้นปลานะเพราะลูกชิ้นปลาเค้าไม่คาว เด้ง และอร่อยมากๆ ทุกอย่างเลยค่ะ เมนูโปรดของเรา เกี้ยมอี๋ต้มยำเครื่องปลา เพราะเราชอบลูกชิ้นปลาทุกอย่างของร้านนี้มากๆ ค่ะ น้ำซุปต้มยำปรุงมาเปรี้ยว หวาน เผ็ด อร่อยเลยค่ะลูกชิ้นปลาทั้งกลม รักบี้ ปลาเส้น ลูกชิ้นเห็ดหอม เกี๊ยวปลา ปลาเส้นทอด ใส่มาจัดเต็ม อร่อยมากๆ ค่ะ ราคาอยู่ที่ 35-60 บาทค่ะ
Read full review
ร้านแซวก๋วยเตี๋ยวหมู แต่จริงๆ เราว่าร้านนี้ดังเืรื่องลูกชิ้นปลานะ
เพราะลูกชิ้นปลาเค้าไม่คาว เด้ง และอร่อยมากๆ ทุกอย่างเลยค่ะ

เมนูโปรดของเรา เกี้ยมอี๋ต้มยำเครื่องปลา เพราะเราชอบลูกชิ้นปลาทุกอย่าง
ของร้านนี้มากๆ ค่ะ น้ำซุปต้มยำปรุงมาเปรี้ยว หวาน เผ็ด อร่อยเลยค่ะ
ลูกชิ้นปลาทั้งกลม รักบี้ ปลาเส้น ลูกชิ้นเห็ดหอม เกี๊ยวปลา ปลาเส้นทอด
ใส่มาจัดเต็ม อร่อยมากๆ ค่ะ ราคาอยู่ที่ 35-60 บาทค่ะ

(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)
Post
DETAILED RATING
Taste
Decor
Service
Hygiene
Value