5
4
0
Level4
190
0
การเดินทางร้านอยู่มาาบุญครอง ชั้น 1 ใกล้ food corner ค่ะบรรยากาศ ร้านไม่ใหญ่มาก ตกแต่งแบบเรียบง่าย ช่วงเที่ยงคนเยอะพอสมควรค่ะ หลังจากเดินไปจองที่นั่งเรียบร้อยก็ต้องเดินมาต่อคิวสั่งก๋วยเตี๋ยวอาหารที่เป็นเป้าหมายของมื้อนี้ค่ะเมนูของทางร้านวันนี้สั่งเป้นเย็นตาโฟต้มย้ำ เป็นเมนูเด็ดที่ชื่นชอบเป็นพิเศษของร้านนี้ค่ะเพราะให้เครื่องเยอะรสชาติชัดจ้าน แซ่บ ครบรส อร่อยเหมือนเดิมค่ะการบริการพนักงานรับออร์เดอร์หน้าตายยิ้มแย้ม พูดจาดี ทำอาหารออกมาได้ถูกต้องค่ะความสะอาดภายในร้านสะอาดดีค่ะจัดวางของเป็นระบียบราคา เมนูเย็นตาโฟต้มยำชามนี้ 45 บาทค่ะ
Read full review
การเดินทาง
ร้านอยู่มาาบุญครอง ชั้น 1 ใกล้ food corner ค่ะ
บรรยากาศ
ร้านไม่ใหญ่มาก ตกแต่งแบบเรียบง่าย ช่วงเที่ยงคนเยอะพอสมควรค่ะ หลังจากเดินไปจองที่นั่งเรียบร้อยก็ต้องเดินมาต่อคิวสั่งก๋วยเตี๋ยวอาหารที่เป็นเป้าหมายของมื้อนี้ค่ะ
เมนูของทางร้าน
วันนี้สั่งเป้นเย็นตาโฟต้มย้ำ เป็นเมนูเด็ดที่ชื่นชอบเป็นพิเศษของร้านนี้ค่ะเพราะให้เครื่องเยอะ

รสชาติ
ชัดจ้าน แซ่บ ครบรส อร่อยเหมือนเดิมค่ะ
การบริการ
พนักงานรับออร์เดอร์หน้าตายยิ้มแย้ม พูดจาดี ทำอาหารออกมาได้ถูกต้องค่ะ
ความสะอาด
ภายในร้านสะอาดดีค่ะจัดวางของเป็นระบียบ
ราคา
เมนูเย็นตาโฟต้มยำชามนี้ 45 บาทค่ะ
44 views
0 likes
0 comments
43 views
0 likes
0 comments
42 views
0 likes
0 comments
35 views
0 likes
0 comments
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)
Post
DETAILED RATING
Taste
Decor
Service
Hygiene
Value