1
3
0
Level4
126
1
มาใช้โปรโมชั่น 1แถม1 อีกครั้งที่สาขาซีคอน บางแค รสชาติกาแฟอร่อยถูกใจเหมือนเดิม แต่งครั้งนี้ไม่ประทับใจการบริการของน้องพนักงานเลย เรื่องที่ไม่ประทับใจคือ เราสั่ง Green Tea Frappuccino ปั่นพร้อมจาวาชิพ แถมเพิ่มจาวาชิพด้านบนอีกต่างหาก แก้วกลาง แต่น้องพนักงานใส่จาวาชิพมานับชิ้นได้ จนเราต้องเตือนน้องว่าพี่สั่งจาวาชิพเพิ่มด้านบนด้วยนะ น้องถึงใส่เพิ่มมาให้ แต่ใส่มาให้นิดเดียว (ดูในรูปได้เลย) ปกติการบริการของสตาบัคจะดีมากๆ สงสัยน้องเขาคงเหนื่อย😁
Read full review
มาใช้โปรโมชั่น 1แถม1 อีกครั้งที่สาขาซีคอน บางแค รสชาติกาแฟอร่อยถูกใจเหมือนเดิม แต่งครั้งนี้ไม่ประทับใจการบริการของน้องพนักงานเลย
เรื่องที่ไม่ประทับใจคือ เราสั่ง Green Tea Frappuccino ปั่นพร้อมจาวาชิพ แถมเพิ่มจาวาชิพด้านบนอีกต่างหาก แก้วกลาง แต่น้องพนักงานใส่จาวาชิพมานับชิ้นได้ จนเราต้องเตือนน้องว่าพี่สั่งจาวาชิพเพิ่มด้านบนด้วยนะ น้องถึงใส่เพิ่มมาให้ แต่ใส่มาให้นิดเดียว (ดูในรูปได้เลย) ปกติการบริการของสตาบัคจะดีมากๆ สงสัยน้องเขาคงเหนื่อย😁
10 views
0 likes
0 comments
9 views
0 likes
0 comments
9 views
0 likes
0 comments
7 views
0 likes
0 comments
Ice  Latte 
฿155
12 views
0 likes
0 comments
Ice  Latte 
฿155
10 views
0 likes
0 comments
4 views
0 likes
0 comments
Green Tea Frappuccino
฿225
6 views
0 likes
0 comments
Green Tea Frappuccino
฿225
1 views
0 likes
0 comments
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)
Post
DETAILED RATING
Taste
Decor
Service
Hygiene
Value
Date of Visit
2016-08-28
Waiting Time
10 Minutes (Dine In)
Spending Per Head
฿190 (Tea)
Recommended Dishes
Ice  Latte 
฿ 155
Ice  Latte 
฿ 155
Green Tea Frappuccino
฿ 225
Green Tea Frappuccino
฿ 225