0
3
0
Level3
57
0
2013-04-13 27 views
ร้านนี้ขายอาหารออกไปแนวญี่ปุ่นนะคะความจริงชื่อร้านก็บ่งบอกอยุ่แล้วอ่าเนอะ ฮิๆแต่ร้านนี้พนักงานแอบดุอะถ่ายรูป เขาก็มาว่า น่ากลัวว(แต่ก็ยังอุตส่าห์แอบถ่ายมาจนได้ ฮ๊าๆๆ)บรรยากาศภายในร้าน แสนจะธรรมดาทาโกยากิ เฉยๆค่ะเมนูนี้สปาเก็ตตี้ขี้เมาทะเลไม่เผ็ดนะคะ แต่ว่าเครื่องเยอะดีค่ะรสชาติก็ถือว่าอร่อยนะคะผัดแห้งดีด้วยสปาเก็ตตี้คาโบนาร่าน้ำใสจ๊องง..ไม่เจ้มจ้นเลยอ่าข้าวซาชิมิค่ะเมนูนี้เฉยๆอ่าค่าา..ไม่ถึงกับอร่อยนะฝาก blog ด้วยนะคะ >> http://omchu.blogspot.comขอบคุณค่า)
Read full review
ร้านนี้ขายอาหารออกไปแนวญี่ปุ่นนะคะ
ความจริงชื่อร้านก็บ่งบอกอยุ่แล้วอ่าเนอะ ฮิๆ
แต่ร้านนี้พนักงานแอบดุอะ
ถ่ายรูป เขาก็มาว่า น่ากลัวว(แต่ก็ยังอุตส่าห์แอบถ่ายมาจนได้ ฮ๊าๆๆ)

บรรยากาศภายในร้าน แสนจะธรรมดา
37 views
0 likes
0 comments
ทาโกยากิ
เฉยๆค่ะเมนูนี้
34 views
0 likes
0 comments
สปาเก็ตตี้ขี้เมาทะเล
ไม่เผ็ดนะคะ แต่ว่าเครื่องเยอะดีค่ะ
รสชาติก็ถือว่าอร่อยนะคะ
ผัดแห้งดีด้วย
31 views
0 likes
0 comments
สปาเก็ตตี้คาโบนาร่า
น้ำใสจ๊องง..
ไม่เจ้มจ้นเลยอ่า
46 views
0 likes
0 comments
ข้าวซาชิมิค่ะ
เมนูนี้เฉยๆอ่าค่าา..
ไม่ถึงกับอร่อยนะ
38 views
0 likes
0 comments
ฝาก blog ด้วยนะคะ >> http://omchu.blogspot.com
ขอบคุณค่า

)
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)
Post
DETAILED RATING
Taste
Decor
Service
Hygiene
Value