0
0
0
Signature Dishes
กุ้งแช่น้ำปลา ปลากะพงลวกจิ้ม ยำผักบุ้งกรอบ ยำวุ้นเส้น ยำหมูยอ ส้มตำไทย
This restaurant is waiting for its first review.