6
6
0
Level4
131
0
กู โรตี และ ชาชัก Guu Fusion Roti & Teaสาขา นิมมานฯซอย 3 อีกร้านชื่อดังของนิมมาน ผ่านไปคนเยอะตลอดมีเมนูโรตีและชาชักเป็นเมนูขึ้นชื่อของทางร้านมีชาร้อนๆให้ดื่มฟรีด้วยโรตีถ้าไม่หวาน เติมนมเพิ่มได้ค่ะนอกจากชาและโรตี อาหารก็มีให้สั่งนะคะ แต่วันนี้เราทานเฉพาะของขึ้นชื่อตามชื่อร้านเท่านั้นโดยรวม อร่อยค่ะ โรตีกรอบนอกนุ่มใน หวานหอม รสเข้มข้น ติดใจไปทาน 2 วันติดๆเลย ถ้ามีโอกาสไปเที่ยวเชียงใหม่อีก จะไปอุดหนุนอีกแน่นอนค่ะ 
Read full review
กู โรตี และ ชาชัก Guu Fusion Roti & Tea
สาขา นิมมานฯซอย 3 อีกร้านชื่อดังของนิมมาน ผ่านไปคนเยอะตลอด
มีเมนูโรตีและชาชักเป็นเมนูขึ้นชื่อของทางร้าน
56 views
2 likes
0 comments
มีชาร้อนๆให้ดื่มฟรีด้วย
โรตีถ้าไม่หวาน เติมนมเพิ่มได้ค่ะ
59 views
3 likes
0 comments
46 views
2 likes
0 comments
นอกจากชาและโรตี อาหารก็มีให้สั่งนะคะ แต่วันนี้เราทานเฉพาะของขึ้นชื่อตามชื่อร้านเท่านั้น
โดยรวม อร่อยค่ะ โรตีกรอบนอกนุ่มใน หวานหอม รสเข้มข้น ติดใจไปทาน 2 วันติดๆเลย 
ถ้ามีโอกาสไปเที่ยวเชียงใหม่อีก จะไปอุดหนุนอีกแน่นอนค่ะ 
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)
Post
DETAILED RATING
Taste
Decor
Service
Hygiene
Value
Dining Method
Dine In