1
1
0
Level3
64
1
บุฟเฟต์อาหารเช้าที่โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ มีเมนูอาหารที่หลากหลายมากๆค่ะ ถ้าได้มาพัก สมควรที่ต้องเผื่อเวลาให้อาหารเช้าสักแป๊ปนึงก็ยังดี เชื่อว่าต้องมีเมนูถูกใจไม่มากก็น้อยส่วนตัวชอบครัวซองท์ เมนูไข่ ชอคโกแลตร้อนเสริฟพร้อมมาชแมโล และ scallion crepe ค่ะ แต่ก็ยังมีบางเมนูที่ไม่ผ่านสำหรับเรา คงขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลด้วยช่วงนี้ใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้ว บรรยากาศก็มาเป็นตรมคริสต์มาสเลยค่ะ พนง.ดูแลดี ไม่ต้องห่วงเรื่องการบริการค่ะ
Read full review
บุฟเฟต์อาหารเช้าที่โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ มีเมนูอาหารที่หลากหลายมากๆค่ะ ถ้าได้มาพัก สมควรที่ต้องเผื่อเวลาให้อาหารเช้าสักแป๊ปนึงก็ยังดี เชื่อว่าต้องมีเมนูถูกใจไม่มากก็น้อย

ส่วนตัวชอบครัวซองท์ เมนูไข่ ชอคโกแลตร้อนเสริฟพร้อมมาชแมโล และ scallion crepe ค่ะ แต่ก็ยังมีบางเมนูที่ไม่ผ่านสำหรับเรา คงขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลด้วย

ช่วงนี้ใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้ว บรรยากาศก็มาเป็นตรมคริสต์มาสเลยค่ะ พนง.ดูแลดี ไม่ต้องห่วงเรื่องการบริการค่ะ
19 views
0 likes
0 comments
25 views
0 likes
0 comments
25 views
0 likes
0 comments
23 views
0 likes
0 comments
14 views
0 likes
0 comments
14 views
0 likes
0 comments
14 views
0 likes
0 comments
14 views
0 likes
0 comments
11 views
0 likes
0 comments
8 views
0 likes
0 comments
13 views
0 likes
0 comments
12 views
0 likes
0 comments
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)
Post
DETAILED RATING
Taste
Decor
Service
Hygiene
Value
Dining Method
Dine In
Type of Meal
Breakfast