0
0
1
Signature Dishes
Dark Chocolate Pie Brownie
Review (1)
บรรยากาศร้านนั่งสบายตามสไตล์ร้านกาแฟทั่วๆไปค่ะแต่อาหารที่นี่รสชาติยังไม่โอเคเท่าไหร่ อาจเป็นเพราะร้านเพิ่งเปิดเลยยังไม่เข้าที่เข้าทางมอคค่าจืดไปนิด แป้งพายที่พายมะม่วงก็ร่วนไปหน่อย สรุปแค่พอทานได้ค่ะแต่ยังต้องปรัปปรุงเรื่องรสชาติอีก continue reading
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)