0
0
1
Level4
144
0
ร้านคับแคบไปนิดค่ะ ไม่เหมาะที่จะไปทานหลายๆคนลาเต้ที่สั่งมารสชาติดี กลมกล่อม หอมหวาน บานอฟฟี่ก็ปกติทั่วๆไป แต่ถ้วยที่เอามาใส่เป็นไม้ค่ะ ทำให้มีราขึ้นที่ถ้วย ลดความอร่อยลงไปเยอะเลย ถ้าเปลี่ยนถ้วยซะใหม่คงดีกว่านี้ ขอหักคะแนนเรื่องความสกปรกนะคะ
Read full review
63 views
1 likes
0 comments
91 views
1 likes
0 comments
237 views
1 likes
0 comments
ร้านคับแคบไปนิดค่ะ ไม่เหมาะที่จะไปทานหลายๆคน
ลาเต้ที่สั่งมารสชาติดี กลมกล่อม หอมหวาน
บานอฟฟี่ก็ปกติทั่วๆไป แต่ถ้วยที่เอามาใส่เป็นไม้ค่ะ ทำให้มีราขึ้นที่ถ้วย
ลดความอร่อยลงไปเยอะเลย ถ้าเปลี่ยนถ้วยซะใหม่คงดีกว่านี้
ขอหักคะแนนเรื่องความสกปรกนะคะ
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)
Post
DETAILED RATING
Taste
Decor
Service
Hygiene
Value
Spending Per Head
฿100