1
0
0
Level4
300
9
แวะมาร้านนี้เพราะอยู่ก่อนถึงร้านป้าอ่อนเจ้าดังประจำซอยกอกก๊วน เป็นร้านขายกุยช่ายทอด ปอเปี๊ยะทอดเล็กๆ สำหรับซื้อกลับบ้าน แนะนำให้ซื้อมากินเล่นรอเป็นของกินเล่น ร้านไม่มีที่นั่ง เป็นร้านสำหรับซื้อกลับเท่านั้นกุ๋ยช่ายทอดร้านนี้ไม่เหมือนที่ไหน จับจีบมาคล้ายๆกระหรี่ปั๊บ ข้างในอัดไปด้วยใบกุ๋ยช่าย ทอดมาร้อนๆ ผิวนอกกรอบ ด้านในนุ่ม กินกับซอสพริกที่ให้มาอร่อยมากๆ ราคา 3 ชิ้น 20 บาท กินเล่นเพลินมากนอกจากนี้ยังมีปอเปี๊ยะทอดอันละ 5 บาท ข้างในเป็นไส้ผัก รสชาติธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษ
Read full review
แวะมาร้านนี้เพราะอยู่ก่อนถึงร้านป้าอ่อนเจ้าดังประจำซอยกอกก๊วน เป็นร้านขายกุยช่ายทอด ปอเปี๊ยะทอดเล็กๆ สำหรับซื้อกลับบ้าน แนะนำให้ซื้อมากินเล่นรอเป็นของกินเล่น ร้านไม่มีที่นั่ง เป็นร้านสำหรับซื้อกลับเท่านั้น
34 views
1 likes
0 comments
กุ๋ยช่ายทอดร้านนี้ไม่เหมือนที่ไหน จับจีบมาคล้ายๆกระหรี่ปั๊บ ข้างในอัดไปด้วยใบกุ๋ยช่าย ทอดมาร้อนๆ ผิวนอกกรอบ ด้านในนุ่ม กินกับซอสพริกที่ให้มาอร่อยมากๆ ราคา 3 ชิ้น 20 บาท กินเล่นเพลินมาก
กุ๋ยช่ายทอด
฿20
75 views
1 likes
0 comments
นอกจากนี้ยังมีปอเปี๊ยะทอดอันละ 5 บาท ข้างในเป็นไส้ผัก รสชาติธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษ

(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)
Post
DETAILED RATING
Taste
Decor
Service
Hygiene
Value
Date of Visit
2016-05-01
Waiting Time
15 Minutes (TakeAway)
Spending Per Head
฿20 (Tea)
Recommended Dishes
กุ๋ยช่ายทอด
฿ 20