20
9
1
Level4
"มุมอร่อยนาเกลือ" ร้านอาหารทะเลร้านดังย่านพัทยา-นาเกลือ บรรยากาศร้านติดริมทะเล ร้านกว้างขวาง มีทั้ง Outdoor และ Indoor Zone แต่การบริการแย่มากเมนู "ปูผัดผงกะหรี่" ปูผัดผงกะหรี่จานใหญ่ เนื้อปูแน่น รสชาติกลมกล่อม ปูชิ้นใหญ่มาก สดเพราะอยู่ใกล้ทะเล"ต้มยำทะเล" เมนูต้มยำหม้อไฟ กุ้งสด ตัวโต "ปลาหมึกผัดไข่เค็ม" รสชาติดี"จ๊อปู" ร้านนี้จ๊อปูเด็ดมาก ถ้ามาต้องลองเลย จ๊อปุแบบปูเป็นปูเนื้อแน่น ๆ ชิ้นใหญ่เต็มคำ รสชาติหวานกลมกล่ม อร่อยเวอร์
Read full review
"มุมอร่อยนาเกลือ" ร้านอาหารทะเลร้านดังย่านพัทยา-นาเกลือ บรรยากาศร้านติดริมทะเล ร้านกว้างขวาง มีทั้ง Outdoor และ Indoor Zone แต่การบริการแย่มาก
ปูผัดผงกระหรี่
121 views
0 likes
0 comments
เมนู "ปูผัดผงกะหรี่" ปูผัดผงกะหรี่จานใหญ่ เนื้อปูแน่น รสชาติกลมกล่อม ปูชิ้นใหญ่มาก สดเพราะอยู่ใกล้ทะเล
ต้มยำทะเล
80 views
0 likes
0 comments
"ต้มยำทะเล" เมนูต้มยำหม้อไฟ กุ้งสด ตัวโต 
หมึกผักไข่เค็ม
66 views
0 likes
0 comments
"ปลาหมึกผัดไข่เค็ม" รสชาติดี
จ๊อปู
40 views
0 likes
0 comments
"จ๊อปู" ร้านนี้จ๊อปูเด็ดมาก ถ้ามาต้องลองเลย จ๊อปุแบบปูเป็นปูเนื้อแน่น ๆ ชิ้นใหญ่เต็มคำ รสชาติหวานกลมกล่ม อร่อยเวอร์
93 views
0 likes
0 comments
75 views
0 likes
0 comments
ต้มยำทะเล
77 views
0 likes
0 comments
จ๊อปู
38 views
0 likes
0 comments
75 views
0 likes
0 comments
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)
Post
DETAILED RATING
Taste
Decor
Service
Hygiene
Value
Waiting Time
10 Minutes (Dine In)
Recommended Dishes
ปูผัดผงกระหรี่
ต้มยำทะเล
ต้มยำทะเล
หมึกผักไข่เค็ม
จ๊อปู
จ๊อปู