0
1
0
Signature Dishes
Kanom Jeen Namya
Review (1)
ร้านยายเป้า ขนมจีนเปิดขายตลอด 24 ชั่วโมง หิวเมื่อไหร่ก็แวะมา ไม่ได้ขายที่เซเว่น แต่มีขายที่ตลาดแม่กิมเฮง "ยายเป้า กระเด้าหม้อ" ฉายานี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย แต่ได้มาจากกลุ่มสาวประเภทสองที่เป็นคนตั้งฉายานี้ให้แกเวลามาที่ร้านก็จะตะโกนเรียกยายเป้ามาแต่ไกล อันนี้ต้องให้เครดิตพี่ๆ กลุ่มนี้ไป เรื่องความอร่อยอันนี้แล้วแต่ความชอบ บุฟเฟต์ผักเลือกกินได้ตามสบาย ตักได้ไม่อั้น จริงๆ ก็มีอีกหลายร้าน ใครชอบร้านไหนก็ไปร้านนั้น แต่ร้านยายเป้าคนมากินกันตลอด คงเพราะความที่เป็นคนอัธยาศัยดีด้วย อย่าลืม!! หิวเมื่อไหร่ก็แวะไป ยายเป้า...กระเด้าหม้อ continue reading
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)