0
0
0
Signature Dishes
พะโล้ลำจวน สปาเก็ตตี้ไส้กรอกอีสาน ปลากะพงทอดน้ำปลา กะหล่ำปลีผัดน้ำปลา กุ้งแช่น้ำปลา
This restaurant is waiting for its first review.