14
9
0
Level4
มาที่นี่นอกจากได้ทานอาหารไทยที่คงเอกลักษณ์ รสชาติแบบอาหารไทยได้ดั้งเดิมแล้ว เรายังได้เดินชมในส่วนของพิพิธภัณฑ์บ้านไม้ชายน้ำ ซึ่งก็คล้ายๆ กับอัมพวา หรือเกาะเกร็ดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวคงความเป็นไทย ให้เราได้ศึกษา และบรรยากาศรอบด้านที่เป็นแม่น้ำ เย็น ธรรมชาติดีค่ะ ส่วนอาหารไทยที่อร่อย และทำให้ยิ่งรู้สึกชอบมากขึ้นเป็นแกงคั่วหอยขมค่ะ เป็นหอยแกะเนื้อแล้ว แกงได้เข้มข้น เครื่องแกงหอม หรือจะเป็นคั่วกลิ้งไก่บ้าน กับสะตอผัดกุ้งเป็น 2 จานที่รสชาติจัดจ้าน เผ็ดไม่มากเท่าไหร่ค่ะ แต่ทานกับข้าวหอมร้อนๆ ของทางร้านได้ดีทีเดียว
Read full review
มาที่นี่นอกจากได้ทานอาหารไทยที่คงเอกลักษณ์ รสชาติแบบอาหารไทยได้ดั้งเดิม
แล้ว เรายังได้เดินชมในส่วนของพิพิธภัณฑ์บ้านไม้ชายน้ำ ซึ่งก็คล้ายๆ กับอัมพวา หรือ
เกาะเกร็ดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวคงความเป็นไทย ให้เราได้ศึกษา และบรรยากาศรอบด้าน
ที่เป็นแม่น้ำ เย็น ธรรมชาติดีค่ะ

ส่วนอาหารไทยที่อร่อย และทำให้ยิ่งรู้สึกชอบมากขึ้นเป็นแกงคั่วหอยขมค่ะ เป็นหอย
แกะเนื้อแล้ว แกงได้เข้มข้น เครื่องแกงหอม หรือจะเป็นคั่วกลิ้งไก่บ้าน กับสะตอผัดกุ้ง
เป็น 2 จานที่รสชาติจัดจ้าน เผ็ดไม่มากเท่าไหร่ค่ะ แต่ทานกับข้าวหอมร้อนๆ ของทาง
ร้านได้ดีทีเดียว
54 views
0 likes
0 comments
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)
Post
DETAILED RATING
Taste
Decor
Service
Hygiene
Value
Recommended Dishes
  • แกงคั่วหอยขม
  • คั่วกลิ้งไก่บ้าน
  • สะตอผัดกุ้ง