0
0
0
Signature Dishes
กุ้งพล่า ต้มโคล้งปลาเนื้ออ่อน น้ำพริกลงเรือ ปลาช่อนโบราณ ยำปลาหมึก
This restaurant is waiting for its first review.