11
1
0
Level6
เป็นหนึ่งร้านอาหารพื้นเมืองร้านดังของภูเก็ตนะคะ เมนูที่ขึ้นชื่อคือเส้นหมี่น้ำยาปู แต่รอบนี้ไม่ได้กินง่ะ ร้านเป็นเหมือนบ้านเก่าเอามาปรับเป็นร้านอาหารค่ะ ตัวน้ำพริกกุ้งเสียบ เราชอบเจ้าอื่นมากกว่าค่ะ แต่ของที่นี่ก็อร่อยดี ชอบที่เครื่องของผักครบตามตำรับภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นถั่วงอกหัวโต หรือใบมะม่วงหิมพานต์ ที่อร่อยมากคือหมูฮ้องค่ะ นุ่ม ฉ่ำมันมาก อ้วน แต่ยอมเลย อร่อยค่ะ ใบเหมียงผัดไข่ของที่นี่เราก็เฉยๆ นะ อีกอันที่ชอบคือมะม่วงที่ปิดท้ายค่ะ หวานอมมันนิดๆ ไม่ได้กินมะม่วงพันธุ์นี้นานแล้ว เป็นการปิดมื้อที่ดีค่ะ 
Read full review
เป็นหนึ่งร้านอาหารพื้นเมืองร้านดังของภูเก็ตนะคะ เมนูที่ขึ้นชื่อคือเส้นหมี่น้ำยาปู แต่รอบนี้ไม่ได้กินง่ะ 

ร้านเป็นเหมือนบ้านเก่าเอามาปรับเป็นร้านอาหารค่ะ 

ตัวน้ำพริกกุ้งเสียบ เราชอบเจ้าอื่นมากกว่าค่ะ แต่ของที่นี่ก็อร่อยดี ชอบที่เครื่องของผักครบตามตำรับภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นถั่วงอกหัวโต หรือใบมะม่วงหิมพานต์ 

ที่อร่อยมากคือหมูฮ้องค่ะ นุ่ม ฉ่ำมันมาก อ้วน แต่ยอมเลย อร่อยค่ะ 

ใบเหมียงผัดไข่ของที่นี่เราก็เฉยๆ นะ 

อีกอันที่ชอบคือมะม่วงที่ปิดท้ายค่ะ หวานอมมันนิดๆ ไม่ได้กินมะม่วงพันธุ์นี้นานแล้ว เป็นการปิดมื้อที่ดีค่ะ 
16 views
0 likes
0 comments
34 views
0 likes
0 comments
17 views
0 likes
0 comments
29 views
0 likes
0 comments
26 views
0 likes
0 comments
14 views
0 likes
0 comments
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)
Post
DETAILED RATING
Taste
Decor
Service
Hygiene
Value
Dining Method
Dine In