0
1
0
Signature Dishes
ปลาโอหวาน ปลาทูนึ่งซีอิ้ว ปลาอินทรีย์แดดเดียว
Review (1)
รสชาติอร่อยมาก ราคาถูกมากเช่นกัน กับข้าวจานละ 20 บาทเท่านั้น ร้านตั้งอยู่ข้างธนาคารออมสินปากน้ำปราณ continue reading
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)