0
0
0
Signature Dishes
แกงเลียง แกงส้มกุ้ง กุ้งนางต้มกะทิหน่อไม้ดอง กุ้งนางผัดพริกขิง หลนไตปลา
This restaurant is waiting for its first review.