2
1
0
Level4
มาทำงานที่สุราษฎร์ธานี เลยลองถามพี่ที่เชี่ยวชาญว่ามีร้านไหนแนะนำบ้างร้านเกี๊ยวปลาเป็นร้านแรกๆ ที่ถูกแนะนำขึ้นมา ขึ้นชื่อเรื่องเกี๊ยวปลามากจานนี้บะหมี่เกี๊ยวปลาต้มยำพิเศษ อร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มทีเดียว
Read full review
มาทำงานที่สุราษฎร์ธานี เลยลองถามพี่ที่เชี่ยวชาญว่ามีร้านไหนแนะนำบ้าง

ร้านเกี๊ยวปลาเป็นร้านแรกๆ ที่ถูกแนะนำขึ้นมา ขึ้นชื่อเรื่องเกี๊ยวปลามาก
52 views
0 likes
0 comments
50 views
0 likes
0 comments
จานนี้บะหมี่เกี๊ยวปลาต้มยำพิเศษ อร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มทีเดียว
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)
Post
DETAILED RATING
Taste
Decor
Service
Hygiene
Value