ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดกิจการ
ชื่อร้านอาหาร
De Marche นิมมานเหมินทร์ซอย 7 ถนนนิมมานเหมินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สุเทพ,
ร้านกาแฟ / ร้านชา
ร้านในคอมมูนิตี้มอลล์
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ