ต้มเล้งซุปบ้านบึง
ต้มเล้งซุปบ้านบึง
ต้มเล้งซุปบ้านบึง น้ำซุปหมึกแห้งกุ้งแห้งหอมหวาน เป็นซุป 4 หวาน หวานที่ 1 ได้จากกระดูกเอียวเล้ง หวานที่ 2 จากหมึกแห้งหั่น...
สูตรอาหารแนะนำ
20 นาที
มือใหม่หัดชิม
45 นาที
ยาก
30 นาที
มือใหม่หัดชิม
20 นาที
มือใหม่หัดชิม
20 นาที
มือใหม่หัดชิม
30 นาที
ปานกลาง
20 นาที
ปานกลาง
30 นาที
มือใหม่หัดชิม
40 นาที
มือใหม่หัดชิม
10 นาที
มือใหม่หัดชิม
15 นาที
ปานกลาง
20 นาที
มือใหม่หัดชิม
10 นาที
มือใหม่หัดชิม
15 นาที
ปานกลาง
5 นาที
มือใหม่หัดชิม
prev next
แชร์สูตรอร่อย
ค้นหาสูตรอาหาร
Top