ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดกิจการ
ชื่อร้านอาหาร
Fruiturday (ฟรุตเทอร์เดย์)
เปลี่ยน
1/1 ซอยนิมมานเหมินทร์ 15 ถนนนิมมานเหมินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สุเทพ,
อาหารว่าง
ลำลอง
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ