ข้อมูลร้านอาหารที่กลับมาเปิดใหม่
ชื่อร้านอาหาร
เดอะ แฟมิลี่
เปลี่ยน
The Family Hotel ถนนมหิดล อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่, ป่าแดด,
อาหารไทยทั่วไป
ต้มยำ
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ