ข้อมูลร้านอาหารที่กลับมาเปิดใหม่
ชื่อร้านอาหาร
ลูกชิ้นปั้นสด
เปลี่ยน
ถนนคนเดินท่าแพ ถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, พระสิงห์,
อาหารว่าง
ลำลอง
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ