ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดปรับปรุง
ชื่อร้านอาหาร
ม่อนแจ่ม
เปลี่ยน
ม่อนแจ่ม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านม้ง ต.แม่แรม จ.เชียงใหม่, อ.แม่ริม,
อาหารไทยทั่วไป
ลำลอง
อื่่นๆ